Novosti


Posljednje novosti vezane uz naše poslovanje

ORBICO – JEDAN OD TOP 10 NAJPOŽELJNIJIH POSLODAVACA U BIH


S ponosom predstavljamo, ne samo da smo među najpoželjnijim poslodavcima, već smo i u među prvih 10 TOP poslodavaca u Bosni i Hercegovini!

Posljednjih devet godina Orbico BiH je prepoznat kao jedan od najpoželjnijih poslodavaca;
Posljednje tri godine smo zauzeli 1. mjesto u sektoru distribucije;
Ove godine smo na listi od TOP 10 poslodavaca u BiH!

Od ukupno 18.490 glasova prikupljenih tokom tromjesečnog javnog glasanja građana BiH (prema istraživanju kompanije Kolektiv d.o.o. - portal Posao.ba), u istraživanju su učestvovale 724 kompanije. Učesnici u istraživanju kod poslodavaca najviše cijene dobar odnos spram zaposlenih i pozitivno radno okruženje. Na trećem mjestu se nalaze sigurnost zadržavanja posla. Među razlozima koje su ispitanici naveli kao bitne su također i visok kvalitet proizvoda i usluga kompanije, mogućnost razvoja profesionalnih vještina, te visina plate i ostale beneficije.

“Ovo je veliko priznanje za sve nas. Hvala vam svima koji ste dio našeg kolektiva, jer svi vi činite razliku!” – Marina Nevrt, direktor Orbico BiH.

Da li ste vidjeli sa koliko različitih brendova trenutno radimo?


Saznajte više informacija o poznatim brandovimo koje distribuiramo kroz našu mrežu

Više informacija